Alantos bažnyčia 

Alantos dvaras

Arnionių dvaro sodyba 

Astronomijos observatorija

Balninkų stiklo muziejus ir paveikslų galerija.

Baltadvario pilis 

Dangaus šviesulių stebykla ir etnografinė sodyba 

Dubingių kraštotyros muziejus 

Dubingių piliakalnis - prie Dubingių ežero 

Etnokosmologijos muziejus 

Giedraičių bažnyčia ir varpinė Giedraičių miestelyje 

Giedraičių kraštotyros muziejus 

Inturkės bažnyčia ir varpinė Inturkės miestelyje 

Inturkės stačiatikių cerkvė (Inturkės m.) - XIX a. 

Joniškio bažnyčia 

Kaukuras (Želvos piliakalnis) (87 m) - prie Želvos ežero (Čiulėnai) 

Kertuojų piliakalnis (138 m) - prie Kertuojų ežero (Inturkė) 

Kulionių piliakalnis (86 m) - prie Želvos ežero (Čiulėnai) 

Liesėnų piliakalnis (74 m) - prie Liesėnų kaimo (Videniškiai) 

Molėtų krašto muziejus 

Obelynės kaimelis 

Paminklas "Lietuvos kariams, kritusiems mūšiuose dėl Nepriklausomybės 1919 m. - Giedraičių miestelis 

Paminklas "Žuvusiems už Lietuvos laisvę" - Inturkės miestelis 

Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 10-mečiui - Joniškio miestelis 

Pavandenės piliakalnis (137 m) - prie Pravalo ežero (Joniškis) 

Povstanskio dvaras (Čiulų k., Mindūnų s.) 

Rudesos koplyčia ir varpinė Rudesos kaime (Inturkė). 

Skudutiškio akmuo (su Marijos "pėda" ir kryžiumi) - Skudutiškio miestelis (Suginčiai) 

Skulptūrų parkas 

Stirnių bažnyčia Stirnių miestelyje (Mindūnai) 

Tiltas per Asvejos ežerą (pastatytas 1934 m.) 

Valiulio akmuo - prie Glasmyno ežero (Alanta) 

Videniškiai: Bendrų piliakalnis (XIV a.) - buvusi Žižmaukos (Žižmavos) dvarvietė 

Videniškių bažnyčia ir Augustinų vienuolyno pastatas 

Vorėnų piliakalnis (140 m) - prie prie Vorėnų kaimo (Čiulėnai) 

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Molėtuose 

Žvejybos muziejus Mindūnuose