Alanta

  

            Alanta žinoma jau nuo XVa. Miesto centre, šalia didelės aikštės, stovi 1912 m. pastatyta mūrinė negotikinė dvibokštė bažnyčia. Priešais bažnyčią – didelė balta smuklė, statyta dar valdant Radviloms. Už bažnyčios esančiose kapinėse palaidotas vienas iš “Varpo” žurnalo steigėjų J. Gaidys – Gaidamavičius (1860 – 1911). Alanta nemažai nukentėjo nuo karų ir sukilimų.  Miestelio kapinėse perlaidoti Lietuvos partizanai.

            Į rytus nuo miestelio, Virtintos ir Alantos tarpupyje, - gražiai restauruota senoji dvarvietė, gamtos paminklu paskelbtas dvaro parkas. Dvaro rūmuose įsikūrusi biblioteka ir kraštotyros muziejus.

            Alantos apylinkėse gausu paminklų. Ties Glasmino ežeru – Valiulio akmuo su paslaptingais ženklais. Gilužio ežero papėdėje ant bangotos kalvos įsikūręs senas 12 sodybų Gilužių kaimas architektūros paminklas.

            Į pietvakarius nuo Alantos tarp Alaušo ir Piršeno ežerų įsikūręs senas Balninkų miestelis, viduramžiais tūrėjęs Magdeburgo teises ir herbą.

            Netoli Skudutiškio kaimo yra maldininkų gausiai lankomas akmuo su Marijos pėdomis ir kryžiumi. Prie vieškelio iš Skudutiškio į Suginčius, Skardžių kaime, nežinia kelintą dešimtmetį stovi senolis ąžuolas – gamtos paminklas.